prihláška zonerama vcck logo fb

Novinky z DDM

O KŮZLÁTKÁCH

kuzlatka 19. 02. 2022 v 10:00 hodin
Cena: 60 Kč


SAFARI KARNEVAL

karnevals

 13. 2. 2021 od 15:00 hod

Cena: 50 Kč / osobu

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

pololetni slide 4. 2. 2022 v 8:00 - 16:00 hodin
Cena: 270 Kč


Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.

© 2016-2022 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice