Ilustrativní obrázky v záhlaví

Váš partner pro volný čas!

Rozšiřujeme svou činnost na Dubinu

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice je školským zařízením, zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Dům dětí a mládeže uskutečňuje zájmové vzdělávání se zaměřením na více oblastí pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další osoby.

Od 1. 1. 2018 jsme rozšířili svou činnost na Dubinu. V prostorách DDM BETA, odloučené pracoviště Dubina, probíhají zájmové kroužky, volnočasové aktivity, příležitostné akce, sobotní pohádková dopoledne, programy pro mateřské a základní školy, workshopy pro veřejnost a další činnosti.

logo Pohybového centra Hroch
logo Zonerama
logo TCK Virginia
Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.
© Dům dětí a mládeže BETA Pardubice