Responsive image

Aktuality


7 dobrých důvodů, proč navštěvovat DDM BETA

Zveřejněno dne 01.12.2024

7 dobrých důvodů, proč navštěvovat DDM BETA

1. Bezpečí
Samozřejmostí je, že děti jsou u nás v bezpečí po fyzické stránce, všechny prostory a používané vybavení jsou pravidelně kontrolovány a procházejí přísnými revizemi. Jsou ale také chráněny před šikanou, zesměšňováním a necitlivým zacházením.

2. Laskavý přístup
Vůbec není důležité dokonale malovat, tančit, cvičit nebo hrát na nástroj. U nás je hlavní dělat všechny činnosti s potěšením, každý svým tempem a podle své potřeby se v nich zdokonalovat. Neznámkujeme, nehodnotíme, společně se radujeme z každého pokroku a pozitivní motivace je pro nás na prvním místě.

3. Inspirativní prostředí
Stále se snažíme zlepšovat prostředí, ve kterém děti své zájmy realizují. Pracujeme na tom, aby bylo nejen čisté a zdravé, ale také barevné, veselé a inspirující. Přijďte se podívat, my si myslíme, že se nám to docela daří.

4. Kamarádi
U nás se setkávají děti se stejnými zájmy. Velmi často zde vzniká přátelství, které trvá do dospělosti. Společně strávená odpoledne, absolvované tábory, soustředění nebo soutěže jsou oblíbenými vzpomínkami na dětství.

5. Relaxace
Děti jsou často přetížené ze školních požadavků, tlaku na podávání sportovních nebo jiných výkonů. Chceme tuto zátěž kompenzovat. Kroužky jsou vedené tak, aby si děti psychicky odpočinuly, aby se uvolnily, aby využily svou fantazii, potřebu pohybu nebo jiného vyjádření.

6. Myslíme i na rodiče
Pro účast v některých kroužcích si děti naši pedagogové vyzvedávají rovnou ve školní družině. Při čekání na děti si rodiče mohou odpočinout, vypít kávu nebo čaj a vyřídit si své záležitosti. Na Štolbově je kavárna součástí budovy, na Dubině stačí přejít náměstíčko.

7. Parkování
Není to úplnou samozřejmostí, ale zaparkovat se u nás dá! Aspoň tedy většinou