Soutěže DDM BETA

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice

Vyhlašuje výtvarnou soutěž pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM

„CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ“

co je krasy na svete web

 

 

Propozice soutěže:

1. Věkové kategorie:

I. kategorie 3 – 6 let, MŠ
II. kategorie 7 – 9 let, 1. – 3. třída ZŠ
III. kategorie 10 – 12 let, 4. – 6. třída ZŠ
IV. kategorie 13 – 15 let, 7. – 9. třída ZŠ

2. Libovolné techniky
Libovolný formát prací

3. Označení prací

Celé jméno  – tiskací
Věková kategorie
Celý název MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM
NEOZNAČENÉ PRÁCE BUDOU VYŘAZENY!!!

4. Výtvarné práce zasílejte do 15. 5. 2022 na adresu: DDM BETA, Štolbova 2665, Pardubice 530 02, osobně předejte v DDM BETA nebo v DDM BETA, odloučené pracoviště Dubina Pardubice.

5. Výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách 24. 5. 2022.

Předání diplomů a cen: čtvrtek 26. 5. 2022 v 11 hodin v 1. poschodí DDM BETA Pardubice.
Výstava proběhne od 27. 5. 2022 do 22. 6. 2022 v ABC Klub, Štolbova 2665, Pardubice.

Jitka Folbrechtová
Oddělení estetiky (tel.: 606 648 344)                                                         

Mgr. Miriam Lukešová
ředitelka DDM BETA