Responsive image

Soutěže DDM BETA


Dům dětí a mládeže BETA Pardubice
VYHLAŠUJE VÝTVARNOU SOUTĚŽ PRO MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM S NÁZVEM

„MŮJ MALOVANÝ SVĚT“

Propozice soutěže:

1.     Věkové kategorie:

I.   kategorie 3 – 6 let, MŠ
II.  kategorie 7 – 9 let, 1. – 3. třída ZŠ
III. kategorie 10 – 12 let, 4. – 6. třída ZŠ
IV. kategorie 13 – 15 let, 7. – 9. třída ZŠ

2.     Libovolná technika (kresba, malba, koláž, grafika…)

Libovolný formát prací

3. Označení prací (VŠE ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM na rubu výtvarné práce)

Jméno, příjmení  
Věková kategorie
Celý název MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM

Kontakt na učitele (e-mail)
NEOZNAČENÉ PRÁCE BUDOU VYŘAZENY!!!

 

4. Termíny:

Výtvarné práce do 31. 5. 2024 prosím osobně předejte v DDM BETA nebo zašlete na adresu: DDM BETA, Štolbova 2665, Pardubice 530 02.

Výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách DDM Beta dne 10.6. 2024.

Výstava soutěžních prací proběhne v prostorách DDM Beta Štolbova 2665, Pardubice
od 10. 6. 2024 do 30. 6. 2024, výstava vítězných prací bude v kavárně a interiéru DDM ke zhlédnutí od 13.6. do 20.6. 2024.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ DIPLOMŮ A CEN VÍTĚZŮM SOUTĚŽE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 20.6.2024 V 1. POSCHODÍ DDM BETA PARDUBICE.

Soutěž je organizována za podpory Statutárního města Pardubice.

 

Kontaktní osoba:
Jitka Folbrechtová
oddělení estetiky (tel.: 606 648 344)                                                         

Mgr. Miriam Lukešová
ředitelka DDM BETA