Ilustrativní obrázky v záhlaví

řihlášení do okresních kol povede pověření učitel (koordinátor, který má přístupové heslo na přihlašovací portál( tím, že zapíše školní kolo do přihlašovacího systému.

odkaz na portál soutěží: http://souteze-pk.app.uh.cz

Zde uvede požadované údaje o konání školního kola a soutěžících. U každého jména uvede požadované účaje a počet bodů, dle postupového klíče si organizátor kola okresního (DDM BETA Pardubice) převezme nejúspěšnější žáky/studenty. Postupuje vždy vítěz školního kola, u některých olympiád i další soutěžící, kteří se umístili na 1.-3. místě, nebo získali potřebný počet bodů. Ke každé soutěži tyto informace (postupový klíč) najdete
v pokynech soutěže, které budou postupně zveřejňovány. 

Informace o vybraných postupujících do okresního i krajského kola opět najdete na uvedeném portále, kde budou i další potřebné informace ke konání soutěže, k vybavení na soutěž, k postupu do vyššího kola, k samostudiu... - písemná pozvánka již nebude dětem ani škole rozesílána.

 

SOUTĚŽE – školní rok 2017/2018

Název soutěžeKe staženíOkresní koloMísto, vedoucíKrajské koloMísto, vedoucí

odkaz přihlášení

Olympiáda ČJ
1. kategorie
  29. 1. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
4. 4. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
odkaz pro přihlášení
Olympiáda Čj
2. kategorie
  29. 1. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
5. 4. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
 odkaz pro přihlášení
Dějepisná
olympiáda
  17. 1. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
20. 3. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
 odkaz pro přihlášení
SCJ - Německý
jazyk
  7. 2. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
6. 3. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
 odkaz pro přihlášení
SCJ - Anglický
jazyk
  14. 2. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
8. 3. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
odkaz pro přihlášení
Zeměpisná
olympiáda
  20.2. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
28. 3. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
 odkaz pro přihlášení
SCJ - Španělský
jazyk
      26. 3. 2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Línková
odkaz pro přihlášení
Dětská scéna   28.2., 1.3., 2.3.
2018
9,00 hodin
DDM BETA
J. Folbrechtová
18.,19.,23.,25.4.
2018
9,00 hodin
Krajská knihovna
M. Sudková

 odkaz pro přihlášení

Evropa ve škole       21. 3. 2018 DDM BETA
Ing. Hrabaňová
 odkaz pro přihlášení

 

Jízdné účastníkům soutěží nebude na místě hradit organizátor (DDM BETA Pardubice), ale vysílající škola, která obratem (nejpozději do 7 dnů po dané soutěži) částku přefakturuje na adresu: DDM BETA Pardubice, Štolbova 2665, 530 02 Pardubice.

Pokud nebude soutěžící (žák, student do 18 let) mít pedagogický dozor, nesmí po dobu soutěže opustit budovu DDM, pouze v případě, že předá organizátorovi písemný souhlas s podpisem rodičů.

Ilustrační obrázek obličeje

kroužky & kluby

Elektronická přihláška

Novinky z DDM

Adresa

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice
Štolbova 2665
Pardubice 530 02

IČ: 72051159

logo Pohybového centra Hroch logo Zonerama logo TCK Virginia
© 2016-2017 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice | Tvorba webových stránek carl.cz