Informace k soutěžím MŠMT

S ohledem na to, že MŠMT pro školní rok 2020/21 nevydalo "Věstník" s přehledem soutěží, nejsou na stránkách DDM BETA Pardubice ani na stránkách CCV Pardubice v tuto chvíli zveřejněny aktuální seznamy soutěží a nelze zadávat školní ani další postupová kola.

MŠMT vydalo věstník s přehledem soutěží, více k soutěžím pro aktuální školní rok najdete na http://souteze.ccvpardubice.cz/

© 2016-2021 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice