Nabídka kroužků 2020/2021 - uvedené úplaty jsou za celý školní rok

Elektronické přihlašování bude spuštěno 1. 6. 2020.

 

TC Beta - rodiče  klub

Středa 19:00-20:00LOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro dospělé
Kurz TC Beta pro tančící rodiče, přihlášení po domluvě s trenérkou M.Novotnou.
Cena: 100,-- Kč


TC BETA

Dle rozvrhu a skupiny.LOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Taneční lekce pro školní děti od 6 let.
Vhodné pro děti školního věku se zájmem o tanec, gymnastiku.
Nové děti - začátečníci - kurz 12H, (2012-2014),

  • 13E, 13F(2009-2011)

Soutěžní výběrové třídy - 13D, 13T, 13K, 13L, 13B, 13C, 12G - děti pokračují ve stejných třídách, noví zájemci se mohou přihlásit po dohodě s trenérem.
Cena: od 1000,-- Kč


Cvičení rodičů a dětí s korepeticí

Středa 9:00-10.00,10:00-11:00LOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro děti od 2 let v doprovodu rodiče
Pohybové hry, cvičení, tanečky s hudebním doprovodem pro děti narozené v roce 2017 a 2018. Vhodné pro děti od 2 let v doprovodu rodiče.
Cena: 2000,-- Kč
 

Hrošík odpoledne s korepeticí

Středa 15:30-16:15,16:15-17:00,17:00-17:45LOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro děti od 3 let.
Středa - 4Ak, 4Bk, 4Mk - taneční a pohybové lekce, vhodné pro děti od 3 do 4 let (ročník narození 2017), které jsou schopny cvičit bez doprovodu rodičů. Lekce jsou s klavírním doprovodem. Zahajovací hodina ve středu 9.9.2020.
Cena: 1450,-- Kč/ 45min.

Hrošík odpoledne bez korepetice

Pondělí 16:00-17:00, 17:00-18:00, 18:00-19:00   středa 17:45-18:30LOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro děti od 4 let.
Středa - 4C - vhodné pro děti od 4 let (roč. 2015-2016), které jsou schopny cvičit bez doprovodu rodičů - hodina je bez klavírní korepetice, základy gymnastiky a rytmické, pohybové a taneční výchovy.
Pondělí - 4D - vhodné pro děti od 4 do 5 let (roč. 2015-2016),  které jsou schopny cvičit bez doprovodu rodičů. Hodiny jsou bez klavírní korepetice - základy gymnastiky, pohybové a taneční výchovy.
Pondělí - 4E, 4F - vhodné pro předškolní děti (2015 - 2013), hodiny s rozšířenou výukou gymnastiky, pohybová a taneční výchova.
Cena: 1450,-- Kč

PS Hroch – rodiče klub

Dle rozvrhuELEKRONICKÁ BETA PŘIHLÁŠKA BETA

Pro dospělé, tančící rodiče.

Začínáme v týdnu od 7.9. 2020 - dle dohody s trenérkou M. Buderovou.

Cena: 100,--Kč

 

PS Hroch

Dle rozvrhu ELEKRONICKÁ BETA PŘIHLÁŠKA BETA

Výběrová taneční skupina, která se účastní postupových soutěží, MČR. Taneční styly: disco dance, show dance, street dance, artové choreografie. Nutno chodit 2x týdně.

Začínáme v týdnu od 7. 9. 2020 dle rozvrhu jednotlivých tříd.
Trénujeme v prostorách DDM BETA - Štolbova i DDM BETA_Dubina.

Soutěžní výběrové třídy – H14, H17, H8, H78, H20, H9, H10, H6, H18, H5G, H5E, H75, H3 - děti pokračují ve stejných třídách, noví zájemci se mohou přihlásit po dohodě s trenérem.

Cena: od 1000,-- Kč

 

 

TCK Virginia - najdete pod oddělením hudební a sportovní výchovy

 

Nabídka zájmového vzdělávání na školní rok 2020/2021

© 2016-2021 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice