Nabídka kroužků 2020/2021 - uvedené úplaty jsou za celý školní rok

Elektronické přihlašování bude spuštěno 1. 6. 2020.

Divadelník

Středa 15:00-16:30LOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro školáky 2. – 6. třída
Mluvnická cvičení, práce s textem, práce s hlasem, pohybová průprava. Pantomimické vyjádření na dané i volné téma, vyjádření pohybem + zástupný text, scénky autorské i dané, prostor pro rozvoj fantazie a slovní zásoby. Součástí výuky jsou představení k aktuálnímu dění. Kompetence k učení, komunikativní a sociální. Kroužek bude přizpůsoben dle počtu zájemců - tvůrčí činnost i pro malý počet ( pro 5 i 15 dětí)
Cena: 800,-- Kč

Hrátky s drátky

Středa 17:00-18:30, 1x za 14 dníLOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro školáky
Pro začínající i pokročilé zájemce o práci s drátky pod vedením velmi kreativní a zkušené
lektorky - dráteníkem tělem i duší.
Cena: 700,-- Kč

Hrátky s drátky

Středa 18:30-20:00, 1x za 14 dníLOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro dospělé
Pro začínající i pokročilé zájemce o práci s drátky pod vedením velmi kreativní a zkušené
lektorky - dráteníkem tělem i duší.
Cena: 1000,-- Kč

HRAVÁ MATEMATIKA

hrav matematikaLOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Středa 14:30 - 15:30LOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
Hravá matematika pro děti 5. třídy ZŠ. Logické hádanky, matematiké hry, vysvětlení a procvičení obtížnějších úkonů, doučování, příprava na písemné práce nebo přijímací zkoušky. Individuální přístup
Cena: 750,-- Kč

KERAMIKA

Pondělí 15:30-1630, Úterý 15:15-16:15, Středa 16:30-17:30, 1 hodina týdněLOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro školáky
Seznámení s různými technikami zpracování keramické hlíny. Rozvoj a podpora manuálních zručností a dovedností. Rozvoj jemné motoriky a  individuální kreativity, estetického cítění a empatie, sociální vztahy, kamarádství.
Cena: 1200,-- Kč

KERAMIKA "Školkováčci"

Středa 15:00-15:45, 15:45-16:30, 16:30-17:15, 0,75 hod. týdněLOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro předškolní děti
Keramika pro nejmenší - rozvoj manuálních dovedností, procvičení jemné motoriky, rozvoj prostorového vidění, estetického cítění, empatie.
Cena: 1500,-- Kč

KERAMIKA R+D

Pondělí 16:30-17:30, úterý 10:00-11:00, čtvrtek 9:30-10:30, 1 hodina týdněLOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro předškolní děti
Seznámení s tvárným materiálem, který ovládají naše ruce. Manipulací s hlínou a jejím tvarováním se rozvíjí manuální dovednosti, zručnost, prostorové vidění a jemná motorika dětí, Glazování rozvíjení kreativitu barevného vidění a estetické cítění. Hravým způsobem podněcujeme individuální náměty a  možnosti dětí při tvoření. Výsledkem  jsou originální dílka a díla.
Cena : 1500,-- Kč, jednorázově 70,-- Kč/hod/1 dítě

Křížkování

Čtvrtek 15:00-16:30, 1 x za 14 dníLOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro školáky
Křížek sem, křížek tam a ještě tu a tam a prostírání na stole zdobí ! Vyšívání křížkovým stehem - tradiční, originální a skoro zapomenutá a s námi znovu objevená technika. Přijďte, uvidíte, že si tuto techniku zamilujete. "Křížek sem, křížek tam, už je ani nesčítám - vyšívání křížkovým stehem"
Cena: 700,-- Kč

Ornament

Čtvrtek 15:00-16:30, 1x za 14 dníLOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro 2. – 6.  třídu
Ornament malovaný, vyšívaný, háčkovaný, ornament na dortu - víte, že  jeho vytvoření má svá pravidla? Ozdobný prvek stavby, stěny, tkaniny." Zajímavé tvoření, které každý ocení - aneb pojďte s námi tvořit jinak".
Cena 700,-- Kč

Šikula


Středa 17:00-18:30, 1 x za 14 dníLOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro školáky
Kroužek pro šikovné ručičky,- budeme radostně tvořit. Vyrobíme si různé dekorační předměty a různé ozdoby a dárky. Práce s textilem, přírodninami, papírem, fimem, sklem apod.
Cena: 800,-- Kč

Tvoření s bylinkami

Čtvrtek 15:30-16:30LOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro 2.-6- třída
Víte, co všechno příroda dává nám? Půjdeme spolu přírodě  naproti. Kroužek bude  o vůních, chutích a zdraví. To vše budeme objevovat v květinách, které znáte nebo teprve  s námi poznáte. Ochutnávka, poznávání a k tomu prima tvoření z papíru, látky, keramiky. "Příroda - inspirace pro všechny" - aneb ochutnávka, poznání, k tomu prima tvoření.
Cena: 1000,-- Kč

Výtvarná výchova

Dle rozvrhuLOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro předškolní i školní děti
Seznámení s různými technikami výtvarného vyjadřování. Seznámení s kresbou a jejími  základními  materiály a technikami. Seznámení s malbou a různými technikami i použitým materiálem. Seznámení s ostatními technikami - koláž, kombinace technik, nové materiály. Rozvoj manuálních dovedností, jemné motoriky, prostorového vidění, barevného cítění, podpora individuální kreativity, estetického cítění, vkusu, kamarádských vztahů a empatie. Možnost prezentace na společných projektech, výstavách a soutěžích. Možnost individuální přípravy na talentové zkoušky.
Cena: 1000,-- Kč

Zelená brána

Úterý 15:00-16:30LOGO beta ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA


Pro 2.-6. třída
Víte, proč se pardubická brána jmenuje Zelená? Kroužek je vstupní branou do tajů a zajímavostí našeho města a kraje. Něco víte, něco se dozvíte, budeme poznávat budeme si povídat, čeká nás všelijaké tvoření.  Rozvíjíme fantazii, budeme se bát, zasmějeme se a budeme si hrát. Kompetence k učení, poznávací, sociální. "Budeme si hrát, zároveň se vzdělávat" Tvoření má zelenou, čeká na vás za branou“.
Cena: 800,-- Kč

 

 

© 2016-2021 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice