Zpívání

Číslo kroužku: Zpívání

Základní informace

Cena: 1200 Kč
Věk: školní
Hodin týdně: 1
Od: 21. 9. 2021
Do: 31. 5. 2022
Den: Úterý
Čas: 13:45 - 14:45
Středisko: DDM Dubina

Kapacita výuky

Celková kapacita: 10 osob

Volných míst: 9

Úvodní informace

Kroužek začíná 21. 9. 2021 ve 13, 45 hodin.

Informace o kroužku

Zpívání - pro děti od 6 do 15let 

Pěvecký kroužek neboli zpívání, o které tu půjde, je pro děti, které rády používají svůj hlas, ale i pro ty, které se svůj hlas zatím použít stydí. Vítání jsou zpěváci i nezpěváci. Budeme zpívat dohromady i zvlášť, a hlavně pro radost. Budeme hledat, co se nám líbí a co ne, budeme hrát pohybové hry a objevovat rytmus, budeme poslouchat a naslouchat a v neposlední řadě budeme společně tvořit a hrát si. Kromě toho všeho se seznámíme s lidovými písničkami. Rodičům dětí, které navštěvují školní družinu při ZŠ Dubina nabízíme možnost vyzvednutí dětí pedagogem ve 13:40 ve školní družině a převod přímo do DDM BETA, o. p. Dubina na kroužek.

Vyučující: Zuzana Rainová

Kroužek bude v úterý ve zkušebně v přízemí.

© 2016-2021 Dům dětí a mládeže BETA Pardubice